Skip to content
2011 年 01 月 05 日 / thsin-thsin

MMDA: Pal’tan ang mga U-turn Slot ng Rounabouts

N’ung bata ako, nakita ko kung p’ano napal’tan ng U-turn slots at na-harangan ang mga intersection. S’yempre n’on hindi ko napapansin kung anong difference ng gan’on kahit ba araw-araw akong nagta-travel from bahay hanggang school at pabalik (sa hapon). N’un lang umuwi ang dad ko galing USA ko napansin ‘yun; kasi ayaw na nga ni dad sa mga kalye (at sa mga driver) sa Pilipinas, ayaw pa rin n’ya sa mga U-turn slot na wala n’ung bago s’ya umalis.

For example, na-aalala ko ‘yung dating intersection ng C5 at Eagle Street (Sandoval Bridge) doon sa amin sa Pasig. Muntik na kaming mabangga noon, kasi ba naman, kailangan mo tumawid papunta sa pinaka-kanan from the pinaka-left na lane; eh three-laned ‘yung C5 (sa na-aalala ko).

So ngayon, halos three years after ko umalis, papaltan na ang mga U-turn slot ng Rounabouts. Dito sa amin ngayon sa Calgary, marami din kaming roundabouts… and dahil student driver na ‘ko ngayon, alam ko na kung anong skills ang kailangan sa ganyan.

Malaking bagay ang bigayan. ‘y’un palang papasok ka sa roundabout, kailangan marunong magbigay ‘yung nasa loob dahil sa batas, kung dalwa o mas marami ang lanes ng roundabout, kailangan mag-yield ng mga kotse sa pinaka-labas na lane para papasukin ‘yung mga gustong pumasok. Gan’un din, ang right of way ay nasa mga kotseng lumilipat sa outer lanes from inner lanes. Kaya ba ‘yun ng mga drivers sa Pilipinas? Sa tingin ko hindi, kung walang nagbago, or kung lumala ang situation simula nung umalis ako n’ung 2008.

Nakakagulat din itong sinabi sa Philippine Information Agency (http://www.pia.gov.ph/?m=1&t=1&id=10159). Kapag daw nagkaron ng roundabout sa “Redemptorist area” (hindi ko alam kung s’an ‘yun), tataas daw ang maximum speed hanggang 26.9km/h. Ako ay student driver at alam ko kung pano mag-drive sa speed na 27km/h. Dito, ‘yun ay parang, parang… katulad ng playground zones dahil ang takbong regular dito ay 50km/h.

Transportation siguro ang isa sa mga pinaka-importanteng bagay na dapat ayusin sa Pilipinas. Kung iisipin kasi, kung mas mabilis ang travel, maganda ‘yun para sa mga business lalo sa Manila kung s’an hindi ka naman pwede magtanim.

2011 年 01 月 04 日 / thsin-thsin

Where I have been in the Philippines So Far


How much of the Philippines have you visited? Find out at Lakbayan!

Created by Eugene Villar.